|   |  | 
 BavSasha
#1 29 2012
, 4.80, 4.82, 4.85, 4.87, 4.90, 4.92, 4.95?

, , 4.50 .

 
#2 29 2012
. . .

: |
: 5
: 119
5
: newsforforum (25), (17), (11), tamara1917 (10), Banderas (9)
: newsforforum (122), (63), (62), (60), (35)
1 129 132 3 623